hot, news, top

Od czytelników (cz. 3): W roku 2031 dochodzi do wyraźnego pogorszenia relacji dwustronnych między Rzeczpospolitą Polską a Federacja Rosyjską

Scenariusz gry

            W roku 2031 dochodzi do wyraźnego pogorszenia relacji dwustronnych między Rzeczpospolitą Polską a Federacja Rosyjską. Działania strony rosyjskiej skierowane są na osłabienie roli Polski w świecie oraz stworzenie wrażenia agresywnego zachowania ze strony Polski. Podobne osłabienie widoczne jest w relacji z krajami nadbałtyckimi. Negatywnym działaniom prowadzonym na arenie międzynarodowej towarzyszy zwiększenie intensywności incydentów cybernetycznych w sieciach rządowych i lokalnych zarówno Polski jak i krajów B3. W ramach prowadzonego przy granicy z Polską, przez Rosję i Białoruś ćwiczenia z wojskami pk. „Zapad-31”, dochodzi do koncentracji znacznej ilości wojsk poprzedzonej prawdopodobnie skrytą mobilizacją części rezerw osobowych dla wojsk pierwszego rzutu operacyjnego.  Rosja w ramach dążenia do rozpadu NATO i Unii Europejskiej postanowiła dokonać ataku na Polskę z bezpośrednim zamiarem zajęcia Warszawy. Zdobycie Warszawy ma na celu dokonanie jej grabieży, obalenie rządu i narzucenie sprzyjającego rządu oraz  w celu odparcia kontrofensywy ze strony sojuszników. Polska jest nieświadoma planów rosyjskich, ale ponieważ rozpoznanie oraz służby wywiadowcze Polski i NATO informują o wzmożonej aktywności wojsk o rozmiarach przekraczających dane przesyłane w oficjalnych komunikatach Kremla na temat ćwiczenia Polska podejmuje decyzję o ogłoszeniu częściowej mobilizacji na części terytorium Polski. Wojska operacyjne oraz Wojska Obrony Terytorialnej zostają postawione w stan najwyższej gotowości bojowej. Dowódca Operacyjny (dowódca niebieskich) otrzymuje zadanie przygotowania operacji obronnej na wypadek ataku wojsk rosyjskich skoncentrowanych w ramach ćwiczenia Zapad-31. Dowódca Operacyjny otrzymuje w podporządkowanie wszystkie operacyjne związki taktyczne oraz wszystkie brygady OT.

Dowódca niebieskich (występujący w roli dowódców wszystkich szczebli dowodzenia) ocenia, że główny spodziewany ciężar ataku może nastąpić na kierunku Brześć – Warszawa, pomocniczy na kierunku Białystok – Ostrów Mazowiecka – Radzymin – Warszawa. Spodziewa się także możliwości ataku na kierunku Kaliningrad – Warszawa z zamiarem opanowania Warszawy w pierwszej kolejności oraz całego terenu Polski w drugiej. Ponadto Dowódca niebieskich spodziewa się desantu z Morza Bałtyckiego z możliwością rozwinięcia ofensywy czerwonych w kierunku linii rzeki Odra w zamiarem odcięcia wsparcia NATO.

W tym celu Dowódca niebieskich podejmuje decyzję o koncentracji wszystkich dywizji ogólnowojskowych oraz brygad: 6. Brygady Powietrznodesantowej i 25. Brygady Kawalerii Powietrznej po prawej stronie Wisły (11. Dywizja Kawalerii Pancernej otrzymała rejon koncentracji po lewej stronie Wisły). Każdej eskadrze samolotów F-35 oraz F-16 przydziela jedno lotnisko zapasowe oraz jeden Drogowy Odcinek Lotniskowy (DOL). Brygady OT zostały włączone w przygotowania operacji obronnych. I tak dla potrzeb obrony Dowódca Niebieskich podejmuje decyzje o powołaniu następujących ugrupowań:

 • Grupę Operacyjną Pomorze (GO Pomorze), składającą się z sił 7. Brygady Obrony Wybrzeża (BOW), 10., 13. I 14 Brygad OT oraz trzech Nadbrzeżnych Dywizjonów Rakietowych. Grupa otrzymała zadanie obrony wybrzeża przed desantem od M. Gdynia do zachodniej granicy Polski.
 • Grupę Operacyjną BOT (GO BOT), składającą się z wojsk 7. Brygady OT oraz Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego z zadaniem obrony rejonu Trójmiasta oraz wybrzeża od m. Gdynia w kierunku wschodnim.

 • Rysunek nr 2 – Rozmieszczenie wojsk niebieskich w czasie D-1.
  Zdjęcie źródło – Googlemaps.

  • Grupę Operacyjną 12DZ (GO 12DZ), składającą się z sił 12. Dywizji Zmechanizowanej bez 7. BOW z przydzielonym pasem obrony Braniewo – Bezledy.
  • Grupę Operacyjną Mazury (GO Mazury), składającą się z 4., 8. i 12. Brygady OT wzmocnionych 3. Dywizjonem Artylerii z 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. Grupa otrzymała pas obrony Bezledy – Suwałki.
  • Grupę Operacyjną 16DZ (GO 16 DZ), składającą się z 16. Dywizji Zmechanizowanej, 1. Brygady OT, 5. Pułku Inżynieryjnego oraz jednej eskadry śmigłowców uderzeniowych AH-64 Apache. Grupa została wzmocniona 2., 3. i 4. Dywizjonem artylerii 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. Otrzymała pas obrony Suwałki – Białowieża.
  • Grupę Operacyjną 18DZ (GO 18 DZ), składającą się z sił 18. Dywizji Zmechanizowanej, 2., 3., 5. i 6. Brygady OT, 2. Pułku Inżynieryjnego, 23. Pułku

   


  Rysunek nr 3 – Dokładne rozmieszczenie wojsk niebieskich w czasie D-1.

  artylerii oraz jednej eskadry śmigłowców uderzeniowych AH-64 Apache. Grupa otrzymała pas obrony na południe od Białowieży.

  Ponadto Dowódca Niebieskich polecił wykonanie:

  • Na odcinku obrony GO 18DZ: czterech rubieży zasadniczych oraz trzech rubieży opóźniania na kierunku Brześć – Warszawa oraz zapór i pól minowych dla każdej rubieży zasadniczej o długości 120 km.
  • Na kierunku obrony GO16 DZ: trzech rubieży zasadniczych oraz dwóch opóźniania oraz zapór o pól minowych dla każdej rubieży zasadniczej o długości 40 km.
  • Na kierunku GO 12 DZ: trzech rubieży zasadniczych i jednej opóźniania
  • Na kierunku GO Mazury: dwóch rubieży zasadniczych i dwóch opóźniania
  • Na kierunku GO Pomorze oraz GO BOT: doraźna obrona na kierunkach lądowania desantów.

  Na potrzeby odwodu Dowódca Niebieskich przerzucił 11. Dywizję Kawalerii Pancernej na południe od Warszawy wzdłuż lewego brzegu Wisły, 6. Brygadę Powietrznodesantową oraz 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej na Północ od warszawy. Ponadto Dowódca niebieskich polecił 11. Brygadzie OT obronę terenu M.ST. Warszawy, 17. Brygadzie OT obronę przeprawy na rz. Wiśle na południe od Warszawy, 9. Brygadzie OT obronę przepraw na Wiśle na odcinku Wyszogród – Włocławek.  Ponadto w rejonie przesłaniania operują 2., 9. i 18 Pułk Rozpoznawczy, zgodnie z lokalizacją wskazaną na mapach.

  Ciąg dalszy nastąpi…

2 thoughts on “Od czytelników (cz. 3): W roku 2031 dochodzi do wyraźnego pogorszenia relacji dwustronnych między Rzeczpospolitą Polską a Federacja Rosyjską

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Enter Captcha Here :