hot, news, top

Od czytelników (cz. 5): Na głównym kierunku uderzenia 2.DZ kontynuowała natarcie pomiędzy Narwią i Bugiem zadając stronie polskiej poważne straty

Dzień trzeci

Na głównym kierunku uderzenia 2.DZ kontynuowała natarcie pomiędzy Narwią i Bugiem zadając stronie polskiej poważne straty. Sytuacje Polaków ratowały klucze śmigłowców szturmowych atakujące wysunięte formacje Czerwonych. Na linii Bugu natarcie pozorne prowadził 22.pz. 98.BRozp. przekroczyła Bug i wykonywała działania na rzecz sztabu armii. 4.DPanc. bez powodzenia atakowała niebieskich na południe od rzeki Bug (zadano niebieskim poważne straty siłami artylerii). 6.BPanc. resztkami sił wykonała odwrót przez Włodawę. Niebiescy wciąż utrzymywali w odwodzie brygadowym dwa bataliony czołgów, utrzymując główny wysiłek obrony na barkach 19. i 21 Brygady. Na odzyskany teren Lublin – Włodawa weszły siły dwóch batalionów OT. Z odwodu armii przegrupowano do Polski 15., 138 i 30.BZ. Działania lotnicze były skoncentrowane na wywalczeniu przewagi powietrznej i wsparciu wojską lądowych (śmigłowce).

Rysunek nr 6 – Dokładne rozmieszczenie wojsk niebieskich w czasie D3.

Na pomocniczym kierunku uderzenia bez powodzenia kontynuowano natarcie na Augustów. Z odwodów weszła do walki 25.BZ, która podczas przemarszu była atakowana przez artylerię rakietową. Na południe od Narwi przeszła 1.BPanc. przeciwnika, jej zadaniem było wsparcie natarcia 38.BZ. Na lewym skrzydle ugrupowania niebieskich, działania prowadziła 15.BZ, która broniąc Augustowa poniosła poważne straty, ale utrzymała pozycję. odwodowy batalion wykonał kontrnatarcie na wychodzących z Osowca czerwonych zatrzymując ich i częściowo zmuszając do odwrotu, ale poniosła przy tym duże straty. Na prawym skrzydle 20.BZ poniosła w walkach poważne straty i będzie musiała wycofać się do odwodu celem odtworzenia potencjału. Na tym odcinku przewidziane jest użycie sił 6.BPD wzmocnionej batalionem czołgów z 9.BKPanc. oraz trzech kluczy śmigłowców szturmowych. Na kierunku północnym natarcie kontynuowały jedynie 75 i 79.pz. Obydwa przy znacznych stratach. Działanie to możliwe było dzięki przewadze artylerii dywizyjnej i brygadowej. na południe od Bartoszyc zatrzymano natarcie czerwonych oraz rozpoczęto akcję niszczenia skrzydeł nieprzyjaciela. Taka sama akcja wykonana w okolicach Gołdap-Olecko spowodowała praktycznie zniszczenie sił nieprzyjaciela. Wsparcie batalionu kawalerii powietrznej było bardzo istotnym elementem. 79.pz poniósł bardzo dotkliwe straty (głównie od pocisków ppk) i na kolejny dzień otrzymał rozkaz odwrotu na pozycje wyjściowe. W rejonie odpowiedzialności GO 12DZ nastąpiło luzowanie batalionu pierwszoliniowego i zastąpienie go batalionem odwodowym. Silny ogień artylerii przeciwnika ograniczał ten manewr. 11.DKPanc rozpoczęła

Rysunek nr 7 – Dokładne rozmieszczenie wojsk niebieskich w czasie D4.

przegrupowanie na Siedlce i Łuków a 17.BZ na Lublin i Lubartów. W dniu następnym dywizja otrzymała zadanie wykonania przeciwuderzenia w lukę pomiędzy 2. a 4.dywizją przeciwnika. Działania lotnicze ograniczały się do głębokiej obrony stref powietrznych i niszczenie sił Czerwonych usiłujących wejść w strefę powietrzną centralnej Polski.

 

Dzień czwarty

Na głównym kierunku natarcia 2.DZ oraz 4.DPanc. przeszły do obrony, w jej pas weszła odwodowa 138.BZ, która bez powodzenia wykonała uderzenie na Siedlce. Przegrupowane z odwodu armii 15., 138. i 30. Brygady Zmechanizowanej otrzymały zadanie zamknięcia luki pomiędzy 2. a 4. dywizją. Na odcinek ten skierowano tez 90% śmigłowców szturmowych przeciwnika. Wojska niebieskich umacniały swoje pozycje i przechodziły do kontruderzenia. 11.DKPanc rozpoczęła natarcie dwoma zgrupowaniami pancernymi. Prawe skrzydło rozbiło siły przeciwnika i doszło czołówkami pod Czeremchę, lewe skrzydło opanowało przyczółki na Bugu. Działania czerwonych zintensyfikowały się pod wieczór po wprowadzeniu odwodowych brygad. Duże straty poniosły oddziały wyposażone w czołgi T-72. Działania wspierane były przez śmigłowce szturmowe. 19.BZ i 21.BPG prowadziły lekki ostrzał. 1.BPanc przygotowywała się do natarcia w kolejnym dniu. Na pomocniczym kierunku przeciwnika 20.Armia powodzenia kontynuowano natarcie na Augustów. Pozostałe związki armii przeszły do chwilowej obrony, zaś jednostki odwodowe wykonały marsz na lewe skrzydło armii, gdzie wykryte zostało przygotowanie polskiej kontrofensywy. Niebiescy zluzowali batalion 15.BZ wałczący w Augustowie, korzystając z chwilowej pasywności nieprzyjaciela. Wycofano też 20.BZ w okolice Różana a w jej miejsce wszedł  batalion czołgów z 9.BKPanc. oraz trzy klucze śmigłowców szturmowych. Na kierunku Północnym natarcie kontynuował jedynie 75.pz, nie osiągając powodzenia. 79.pz w walkach musiał wywalczyć sobie drogi odwrotu na północ. Jednocześnie niebiescy zakończyli luzowanie batalionu pierwszoliniowego i zastąpienie go batalionem odwodowym. W rejonie GO Mazury rozpoczęto akcję niszczenia skrzydeł nieprzyjacielskiego 79.pz. w czwartym dniu działania lotnicze czerwonych były skoncentrowane na wywalczeniu przewagi powietrznej i wsparciu śmigłowców wojsk lądowych w pasie polskiego przeciwuderzenia. Działania lotnicze Niebieskich ograniczały się do głębokiej obrony stref powietrznych i niszczenie sił Czerwonych usiłujących wejść w strefę powietrzną centralnej Polski.

Zatrzymanie natarcia Czerwonych i przejście do udanego kontruderzenia wzmocniło pozycję Polski na arenie międzynarodowej, której w czwartym dniu wojny zadeklarowało pomoc wiele krajów. Polska przyjęła deklaracje, jednocześnie prowadząc dalszą kontrofensywę.

Dzień piąty

Na głównym kierunku czerwonych 2.DZ została wycofana do odtworzenia na terytorium Białorusi. 4.DPanc. wraz z 138.BZ przeszły do obrony. 11.DKPanc kontynuowała natarcie na przeciwnika na linii rz. Narew. 43.BKPanc Czerwonych poniosła poważne straty. 10.BKPanc. opanowała Bielsk Podlaski spychając przeciwnika na Czeremchę. Obydwie brygady niebieskich  korzystały ze wsparcia śmigłowców Apache, jednak pomimo to poniosły istotne straty. 20.Armia nie prowadziła aktywności ofensywnej. Wycofano jednostki 3.DZ za Narew a niektórych z pułków w okolice

Rysunek nr 8 – Dokładne rozmieszczenie wojsk niebieskich w czasie D5.

Grodna. Zaważyła na tym porażka odwodowych związków w starciu pod Ciechanowcem. 1.BPanc przeszła do natarcie na skrzydło prawe przeciwnika, a po jego rozbiciu wyszła na zachodni brzeg Narwi. 15.BZ i 9.BKPanc. nie prowadziły działań bojowych. 20.BZ skoncentrowana na wschód od Różana w celu odtwarzania. Na kierunku Północnym całkowite zatrzymano działalności ofensywnej. Przeciwnik skupił się na utrzymaniu zajętych rubieży. GO 12DZ i GO Mazury odzyskują część utraconych wcześniej pozycji. Działania lotnicze czerwonych były skoncentrowane na wywalczeniu przewagi powietrznej i wsparciu śmigłowców wojsk lądowych w pasie polskiego przeciwuderzenia. Działania lotnicze niebieskich ograniczały się do głębokiej obrony stref powietrznych i niszczenie sił przeciwnika, usiłujących wejść w strefę powietrzną centralnej Polski.

Ciąg dalszy nastąpi…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Enter Captcha Here :